متن درس چهاردهم دینی نهم جهاد + تمام عکس ها + دانلود PDF و Word 96-97 + عکس | ناتیلوس | درس های دینی کلاس نهم + درس چهاردهم

سایت دوم natilos.ir
متن درس چهاردهم دینی نهم جهاد + تمام عکس ها + دانلود PDF و Word 96-97 + عکس | ناتیلوس | درس های دینی کلاس نهم + درس چهاردهم
اسامی زیر را ی کبار مرور کنید:
قابیل، اَبرهه، اسکندر مقدونی، چنگیزخان مغول، هیتلر، صدام، جرج بوش!

این نا مها شما را به یاد چه موضوعی می اندازد؟

با نگاهی گذرا به تاریخ می بینیم که هرگاه انسان های بی ایمان و زیاده خواه به قدرتی دست می یابند، خیل یزود به جنگ و تجاوز روی می آورند و برای تسلط بر جان و مال ملت های دیگر به کشتار مردم ب یگناه می پردازند.

این گروه که در فرهنگ اسلام باطل نامیده می شوند همواره بیشترین دشمنی را با حق دارند، چرا که می دانند در این نبرد همیشگی، مؤمنان به هیچ قیمتی در برابر آنها تسلیم نخواهند شد. به همین دلیل یاران شیطان همواره منتظر فرصتی هستند تا حق را برای همیشه از میان بردارند و راه را برای چپاول مل تهای ضعیف هموار سازند.

به نظر شما وظیفهٔ مؤمنان در این زمان ها چیست؟
جهاد در اسلام

کلمهٔ جهاد در زبان عربی به معنای تلاش و کوشش است، اما برای این کلمه در فرهنگ اسلامی معنای دیگری نیز وجود دارد: مبارزه ( جنگ ) مسلحانه با دشمنان اسلام.

جهاد در راه خدا در دین اسلام از چنان اهمیتی برخوردار است که حدود یکصد آیه از آیات قرآن کریم را به خود اختصاص داده است.
خداوند بزرگ دربارهٔ این عبادت ارزشمند در قرآن می فرماید:

اِنَّ اللّٰهَ اشتَرىٰ مِنَ المُؤمِنینَ
اَنفُسَهُم وَ اَموالَهُم
بِاَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ
یُقاِتلونَ فی سَبیلِ اللِّٰه
فَیَقتُلونَ وَیُقتَلونَ
وَعدًا عَلَیِه حَقًّا
فِی التَّوراِة وَالِانجِیلِ وَالقُرآنِ
مِنَ اللِّٰه
وَمَن اَوفىٰ بعَهدِه
هٰ فَاستَبشِروا ببَیِعکُمُ الَّذی بایَعتُم ب
وَذِٰلكَ هُوَ الفَوزُ العَظیمُ.

خداوند از مؤمنان، جان ها و
اموالشان را خریداری کرد
تا در [برابرش] بهشت برای آنان باشد
[بنابراین آنان نیز] در راه خدا پیکار می کنند،
می کشند و کشته می شوند.
این [موضوع] وعدهٔ حقّ خداوند در
تورات و انجیل و قرآن است
و چه کسی از خدا به عهدش وفادارتر است؟!
پس بشارت باد بر شما، به داد و ستدی که با خدا کرد هاید
و این است آن پیروزی بزرگ!

همان طور که می بینیم، کسی که با دستور خداوند به جهاد با دشمنان برمی خیزد، همواره پیروز است؛ زیرا اگر دشمن را شکست دهد و خودش سالم به میهن بازگردد، علاوه بر افتخار و سربلندی، مغفرت و پاداش بزرگ خداوند نیز در انتظار اوست و اگر در جنگ با دشمن شهید شود، به مقامی دست می یابد که نزد خداوند با هیچ مقام دیگری قابل مقایسه نیست؛ بنابراین جهاد در راه خدا مبارزه ای است که هرگز شکست ندارد.

انواع جهاد

1 جهاد دفاعی:

وقتی کشور اسلامی مورد حملهٔ دشمنان قرار می گیرد، بر همهٔ مسلمانان مرد و زن، پیر و جوان واجب است با آنچه در توان دارند، به دفاع از کشور اسلامی برخیزند و دشمن را از سرزمین خود بیرون کنند.دشمنان که می دانند دین اسلام همواره باعث بیداری و اتحاد مردم در برابر ظالمان و غارتگران بوده است، برای اینکه بتوانند مل تهای دیگر را همیشه اسیر خود قرار دهند، پیش از هر چیز نقشهٔ نابودی اسلام را در سر می پرورانند. از ای نرو، هرگونه سستی و کوتاهی در دفاع از میهن اسلامی، گناهی نابخشودنی خواهد بود و عذاب الهی را در پی خواهد داشت. جن گهای احد و احزاب در صدر اسلام، نمون ههایی از جهاد دفاعی مسلمانان در آن زمان هستند.

توجه داشته باشیم که دشمنان برای شکستن مقاومت مسلمانان هر کاری بتوانند می کنند.

آنها برای تضعیف جبههٔ حق، به دروغ مسلمانان را به خشونت طلبی و جنگ افروزی متهم می کنند، درحالی که خودشان با به راه انداختن جنگ های بزرگ )مانند جنگ های جهانی اول و دوم و ده ها جنگ بزرگ دیگر در افغانستان، عراق، سوریه، فلسطین، یمن، لبنان و…( میلیون ها انسان ب یگناه را به خاک و خون کشید هاند و هر روز شعلهٔ جن گهای جدیدی را در دنیا برمی افروزند.

جنگ تحمیلی علیه کشور اسلامی ما ایران، نمون های امروزی از این دسیس هها بر ضد اسلام است.

جهاد با سرکشان:

اگر در کشور اسلامی عده ای با گرد نکشی در برابر قوانین، حکومت اسلامی را تضعیف کنند و به مبارزهٔ مسلحانه با مأموران نظام اسلامی بپردازند، رهبر جامعهٔ اسلامی با ملایمت به ارشاد آنان می پردازد و در صورت توبه و بازگشت، جامعهٔ اسلامی آنها را می پذیرد و با لطف با آنان رفتار می کند.

ولی اگر این افراد از مدارای جامعهٔ اسلامی سوء استفاده کنند و به مبارزهٔ خود با نظام اسلامی ادامه دهند و امنیت جامعه را به خطر اندازند، مسلمانان موظف اند با دستور حاکم اسلامی، به جهاد و مقابله با این افراد برخیزند و خطر آنان را از جامعهٔ اسلامی دور کنند. این نوع از جهاد نیز نمونه ای از جهادهای دفاعی است.

جنگ حضرت علی علیه السلام با خوارج نهروان در صدر اسلام، نمونه ای از این نوع جهاد است.

2 جهاد ابتدایی:

خداوند بزرگ در قرآن کریم می فرماید:

چرا در راه خدا و [برای نجات] مردان و زنان و کودکان مستضعف نمی جنگید؟ این ناتوانان همان کسان یاند که می گویند: پروردگارا، ما را از این شهری که مردمش ست مپیش هاند بیرون ببر، و از نزد خود برای ما سرپرست و مددکاری قرار ده. کسانی که ایمان آورد هاند، در راه خدا مبارزه می کنند و کسانی که کافر شد هاند، در راه طاغوت می جنگند. پس با هواداران شیطان بجنگید که نیرنگ شیطان ضعیف است.


این آیات به روشنی، حاکمان زورگو و سرکشی را که مردم ناتوان را زیر سلطهٔ خود نگاه داشت هاند و نمی گذارند پیام خداوند به آنها برسد، هواداران شیطان می نامد. در این زمان لشکر اسلام موظف است به دستور پیامبر و یا ولی مسلمین با حاکمان شیطانی جهاد کند و مردم را از اسارت آنها نجات دهد و پیام خدا را به آنها برساند.

البته اسلام هرگز عقاید خود را به زور بر هیچ گروهی تحمیل نکرده است و تنها با سرنگون کردن حاکمان فاسد، پیام دین را به مردم می رساند و آنان را در پذیرش این پیام آزاد می گذارد. نبرد سپاه اسلام با حکوم تهای ایران و روم در صدر اسلام، نمون ههایی از جهاد ابتدایی اسلام است.کسب آمادگی برای دفاع

تا اینجا دانستیم که جهاد در راه خدا وظیفهٔ همگانی و عبادتی ارزشمند است. اما آیا تا حالا فکر کرده اید که اگر دشمنان به صورت ناگهانی به کشور اسلامی ما حمله کنند، چه کسانی می توانند به دفاع از اسلام برخیزند و در این عبادت بزرگ شرکت کنند؟

افرادی که هیچ مهارتی در فنون رزمی و جنگی ندارند، چگونه می توانند در برابر دشمنان ایستادگی کرده و آنان را شکست دهند؟

خداوند حکیم در این باره می فرماید:

وَ اَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّة
وَمِن رِباطِ الخَیل
تُرهِبونَ به عَدُوَّ اللِّٰه وَعَدُوَّکُم

و هر چه در توان دارید برای مقابله با آنها آماده کنید.
از قبیل نیرو و اسب های ورزیده
تا با این کار دشمن خدا و دشمن خودتان را بترسانید

می دانید دشمنان در چه زمانی به خود جرأت می دهند به کشوری اسلامی حمله کنند؟
اگر کشوری در اوج آمادگی و مهارت های نظامی باشد، هیچ بیگانه ای خیال حمله به آن کشور را در سر نخواهد داشت؛ بنابراین، آمادگی نظامی، علاوه بر پیروزی در جنگ، فایدهٔ مهم دیگری دارد.

سوارکاری و تیراندازی کنید (اگر تیراندازی کنید نزد من دوست داشتنی تر از سوارکاری است). خداوند بلندمرتبه سه نفر را به واسطهٔ یک تیر به بهشت می برد:

1 مسلمانی که تیر را می سازد؛

2 مسلمانی که برای رضای خداوند تیرها را تهیه می کند و به دست رزمندگان می رساند؛

3 رزمند های که تیر را در راه خداوند به سوی دشمن پرتاب می کند.(0) دیدگاه درباره متن درس چهاردهم دینی نهم جهاد + تمام عکس ها + دانلود PDF و Word 96-97 + عکس | ناتیلوس | درس های دینی کلاس نهم + درس چهاردهم ارسال شده است.
لطفا شما هم یکی از نظر دهندگان باشید ...