چرا مسلمانان انسان های بیگناه را گردن می زنند Why Muslims kill people

سایت دوم natilos.ir
چرا مسلمانان انسان های بیگناه را گردن می زنند Why Muslims kill people

چرا مسلمانان انسان های بیگناه را گردن می زنند

علت اصلی آنکه مسلمان انسان های بیگناه را گردن می زنند این است که بعضی ها می خواهند بعضی از افراد چنین فکری کند و علت اصلی آن قدرت جامعه بین المللی است! مسلمانان به هیچ وجه موافق کشته شدن انسان ها نیست. اسلام همواره می خواهد که در جهان صلح برقرار شود

کشور های غیر مسلمان و افرادی که در کشور های قدرتمند دنیا زندگی می کنند، در وب سایت ها و در بیشتر کتاب های خود مسلمانان را بی سواد، غیر متمدن، خشن، جنگجو، خلاف کار و اغلب نجس معرفی می کنند. ولی واقعیت این است که مسلمانان بسیار وظیفه شناس و عاقل و مهربان هستند.
Why Iranian Muslims Islamic antichrist

علت اصلی این صحبت های اشتباه چیست؟

کشور های قدرتمند دنیا، نمی خواهد که افراد مسلمان شوند برای همین آنها گروه هایی را تشکیل دادند تا با افکار مسلمانی این دین پر افتخار را از دیدگاه مردم جهان نبود کنند.

من یک پژوهشگر هستم و با سند های بسیار زیاد و تحقیقات فراوانی که کردم متوجه شدم که گروه داعش ( ISIS ) را عربستان سعودی و با دستور آمریکا تشکیل داده اند تا این افکار را در ذهن مردم جهان بوجود آورند که تمام مسلمانان انسان های بی گناه را از بین می برند.

اسلام همواره مردم به حفظ حقوق مردم و عمل به آن دعوت می کند، کاری که داعش و عربستان سعودی انجام نمی دهد. پس نمی توان عربستان یک کشور اسلامی بگوییم زیرا همواره در خاورمیانه جنگ می کنند و به حقوق مردم عمل نمی کند.

چرا شما باید دیدگاه نسبتا بد برای مسلمانان داشته باشید وقتی که مسلمانها بهترین زندگی و عادلانه ترین وضعیت را در جهان دارند.
بهتر است که شما تحقیق کنید که چرا افرادی می خواهند نظراتشان را به شما تحمیل کنند. آیا اینگونه نیست که این افراد به شدت از اسلام بدشان می آید و می خواهند که کسی مسلمان نشوند؟
به همین دلیل مهم است که هیچ فرد قدرتمندی نمی خواهد کسی مسلمان شود زیرا از نحو تفکر مسلمانان به شدت می ترسند و تمام سعی خود را می کنند تا چره اسلام را زشت جلوه دهند و آن ها در این کار بسیار بسیار سابقه دارند
آنها در لوژ های فراماسونی سعی می کنند که با یکدیگر فکر کنند که چگونه می توانند اسلام را نابود کنند. برای این کار سعی کرده اند تا بین کشور های مسلمان جنگ تشکیل دهند و این کشور های مسلمان را از قحطی و بیماری نابود کنند تا هر وقت کسی اسم اسلام را می شنوند فورا با قحطی و بیماری روبرو شوند و مگی از اسلام فراری شوند


اسلام پاک ترین دین جهان است و تمام این این پر از شادی و مهربانی است. اگر که دولتی به کشوری حمله کند قطعا با گسترش بیماری روبرو می شوند و این کاری است که افراد یهودی دنبال آن هستنند

پس با اسلام و مسلمانان مهربان باشیم


(0) دیدگاه درباره چرا مسلمانان انسان های بیگناه را گردن می زنند Why Muslims kill people ارسال شده است.
لطفا شما هم یکی از نظر دهندگان باشید ...